Informácie:                   info@kamdoskoly.sk

Inzercia:                        reklama@kamdoskoly.sk

Aktualizácia stránok:   actual@kamdoskoly.sk